Κλειδοθηκη Ασημένια με νόμισμα του Φιλίππου πατερα του Μ.Αλεξάνδρου