Ελευσίνα η ιερά Πόλις


Η ιερή πόλη της Ελευσίνας από την αρχαιότητα υπήρξε το Θρησκευτικό κέντρο του κόσμου και τα Ελευσίνια Μυστήρια χαρακτηρίστηκαν ως "Μήτηρ πασών των Θρησκειών". Το 2021 η πόλη θα αποτελεί την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Προς τιμή της σας προτείνουμε διάφορα αντικείμενα συνδεδεμένα με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.