Βραχιόλια με ορυκτές πέτρες Οι φωτογραφίες αντιπροσωπεύουν στο 99.9% τα προϊόντα καθώς μπορεί να υπάρχουν ελάχιστες διαφορές ΟΧΙ στο μέγεθος αλλά στο ακανόνιστο σχήμα και στα "νερά" που κάνουν οι χρωματισμοί, λόγω του ότι τα προϊόντα αυτά είναι φτιαγμένα με ορυκτές πέτρες και όχι με βιομηχανοποιημένες πέτρες.