Πιστοποίηση & Τεχνογνωσία

Συνεχώς παρακολουθούμε επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν την γνώση χρήσης των νέων μοντέλων ωρολογίων, τεχνικές καλύτερης μεταχείρισης των αντικειμένων σας για την επισκευή τους, νέες τεχνολογίες και εργαλεία.

Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε όλοι καλύτερα πως σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση.