Καθιερώθηκε και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με μεγάλη απήχηση απο όλες τις ηλικίες. Μια γιορτή που οι περισσότερο κερδισμένοι είναι.... ποιος άλλος απο τις γυναίκες!