Αφίσα Εορτασμού για την ημέρα των ερωτευμένων!


Καθιερώθηκε και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με μεγάλη απήχηση απο όλες τις ηλικίες. Μια γιορτή που οι περισσότερο κερδισμένοι είναι.... ποιος άλλος απο τις γυναίκες!